full screen background image
Search
Sunday 25 February 2024
  • :
  • :

நடிகை ராதிகா இன்று தனது பிறந்த நாளை மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் தயாரிக்கும் “வானம் கொடட்டும்” படபிடிப்பு தளத்தில் கேக்கு வெட்டி கொண்டாடினார்.

நடிகை ராதிகா இன்று தனது பிறந்த நாளை மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் தயாரிக்கும் “வானம் கொடட்டும்” படபிடிப்பு தளத்தில் கேக்கு வெட்டி கொண்டாடினார்.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *